2018-12-28

Interpelacje i zapytania Radnych

Lp. Zgłaszający Data zgłoszenia Treść wniosku, interpelacji, zapytania Udzielona odpowiedź
5/2018 Radny Marek Pater 08.12.2018 dotyczy śliskości zimowej występującej na drodze powiatowej relacji Radomyśl nad Sanem - Zaleszany oraz ścieżce pieszo- rowerowej w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Powiatu plan zimowego utrzymania dróg.
6/2018 Radna Leokadia Gugała 12.12.2018 w sprawie wyregulowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 77 z drogą wojewódzką Nr 855 w Stalowej Woli, ze wzglądu na tworzący się korek. GDDKiA podjęła działania w celu dokonania aktualizacji programu sygnalizacji świetlnej.
1/2019 Radny Dariusz Bańka 30.04.2019 w sprawie oświetlenia mostu w miejscowości Brandwica (treść w załącznikach poniżej) Odpowiedź w załączeniu poniżej
2/2019 Radny Wojciech Chodorek 14.05.2019 w sprawie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy przystanku przy ul. Czarnieckiego Odpowiedź w załączeniu poniżej
3/2019 w sprawie ubezpieczenia karetek znajdujących się na wyposażeniu SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Odpowiedź w załączeniu poniżej
4/2019 w sprawie remontu Oddziału Ortopedycznego P ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Odpowiedź w załączeniu poniżej
5/2019 w sprawie modernizacji ciągów pieszych oraz wykonania ciągów rowerowych wzdluż ul. KEN Odpowiedź w załączeniu poniżej
6/2019 w sprawie sprawdzenia możliwości wykonania prawoskrętu z ul. Żwirki i Wigury w kierunku ul. Czarnieckiego Odpowiedź w załączeniu poniżej
7/2019 Radny Zbigniew Gola 05.06.2019 r. w sprawie przygotowania:
1. Zestawienia liczby personelu „białego” w stosunku do personelu niemedycznego/administracyjnego.
2. Zestawienia kosztów funkcjonowania poszczególnych oddziałów (wydatków i dochodów).
Odpowiedź w załączeniu poniżej
8/2019 Radny Dariusz Bańka 29.10.2019 r. Wniosek dotyczący przystąpienia Starostwa Powiatowego do programu pozwalającego zaoszczedzić wodę z sieci wodociągowej. Program obejmowałby zakup i przekazanie obywatelom powiatu zbiorników na deszczówkę ( 200 l ). Woda z instalacji rynnowych miałaby służyć do podlewania ogródków zamiast czerpać z instalacji wodociągowej.  Odpowiedź w załączeniu poniżej
9/2019 Radny Dariusz Bańka 10.12.2019 r. Wniosek dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańcom miejscowości Brandwica, poprzez umieszczenie znaku D-42 informującym o wjeździe na teren zabudowany (pod znakiem E17A). Odpowiedź w załączeniu poniżej

 

Załączniki

  Interpelacja 1 2019_D.Bańka 580,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Interpelacja 2 2019_W. Chodorek 324,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Interpelacja 3 2019_W. Chodorek 259,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Interpelacja 4 2019_W. Chodorek 262,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Interpelacja 5 2019_W. Chodorek 346,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Interpelacja 6 2019_W. Chodorek 306,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź 2 2019_W.Chodorek 194,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź 3 2019_W. Chodorek 370,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź 4 2019_W.Chodorek 190,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź 5 2019_W.Chodorek 192,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź 6 2019_W.Chodorek 377,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Interpelacja 5 2018_M. Pater.pdf 136,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź 5 2018_M. Pater.pdf 881,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź 6 2018_L. Gugała.pdf 320,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź 1 2019_D. Bańka.pdf 400,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek_7_2019 Z.Gola 237,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź 7_2019 Z.Gola 919,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek 8_2019 D. Bańka 586,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedz_p._Banka.pdf 243,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek 9_2019 Radn...D. Bańka.pdf 738,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź_9_2020.pdf 236,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź PZDW w Rzeszowie.pdf 282,24 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się