2017-05-04

Charakterystyka Powiatu

 

Informacje ogólne o Powiecie Stalowowolskim

   

Województwo:

Podkarpackie

Powołano do życia:

1.01.1999 r.

Liczba mieszkańców:

108 580

Powierzchnia:

831,07 km2

Liczba gmin:

6

Położenie Starostwa Powiatowego:

50o 34’ 5’’ szer. geogr. półn.

22o 2’ 51’’ dł. geogr. wsch.

Odległości:

 

- do Warszawy:

246,57 km

- do Lublina:

97,96 km

- do Rzeszowa:

69,53 km

- do Krakowa: 

184,88 km

Tablice rejestracyjne:

RST

Telefon kierunkowy:

15

Kod Pocztowy:

(Miasta Stalowa Wola)

37-450

NIP Powiatu:

865-256-54-94

REGON Powiatu:

830409181

NIP Starostwa Powiatowego: 865-20-78-682

REGON Starostwa Powiatowego:

830413478

Aktualna liczba pracowników Starostwa:

108

   

Powiaty i gminy partnerskie:

   

Współpraca międzynarodowa z powiatami: Iwanowskim na Białorusi i Radechowskim na Ukrainie.

Współpraca z powiatem Bełchatowskim.

Współpraca w ramach stowarzyszenia "Karp doliny Sanny" z gminami Janów Lubelski, Potok Wielki, Modliborzyce i Zaklików

     

Opis ogólny:

   

Powiat Stalowowolski usytuowany jest w Kotlinie Sandomierskiej w widłach Wisły i Sanu, stanowi najdalej na północ wysuniętą część Województwa Podkarpackiego. Od północnego wschodu graniczy z województwem lubelskim, od północnego zachodu z województwem świętokrzyskim, od południa  z powiatem kolbuszowskim, a od wschodu z powiatem niżańskim. Położenie powiatu w Kotlinie Sandomierskiej powoduje, że klimat jest umiarkowany. Charakteryzuje on się długim upalnym latem, niezbyt ostrą zimą i ciepłą słoneczną jesienią.

Powiat Stalowowolski ma charakter rolniczo-przemysłowy. Stalowa Wola, to trzecie co do liczby mieszkańców miasto w województwie podkarpackim. Jest prężnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym, sportowym, oświatowym, ze wszystkimi stopniami szkolnictwa, w tym uniwersyteckiego.

Ważnym dla potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, jest fakt istnienia na terenie powiatu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN”, w ramach której dostępne są zasoby w postaci uzbrojonych terenów i budynków oraz znaczące rezerwy mediów. Atutem TSSE „EURO-PARK WISŁOSAN” jest położenie strefy w sąsiedztwie Huty Stalowa Wola S.A. oraz innych podmiotów gospodarczych, co umożliwia inwestowanie w takich branżach jak:

- przemysł motoryzacyjny,

- przemysł maszyn ciężkich,

- przemysł metalowy i elektromaszynowy,

- przemysł budowlany.

Użytki rolne stanowią 34,4% powierzchni powiatu. Są to gleby słabe, głównie żytnio-ziemniaczane, z dużą przewagą użytków zielonych. Większość gospodarstw rolnych prowadzi produkcję głównie na własne potrzeby, a hodowla zwierząt gospodarskich również jest stosunkowo niewielka z tendencją malejącą.

Ponadto Powiat Stalowowolski, jest po Powiecie Bieszczadzkim najbardziej zalesionym powiatem. Kompleksy leśne stanowią część Puszczy Sandomierskiej, Lasów Lipskich  i Lasów Janowskich.

Dobrze rozwinięta sieć dróg i linii kolejowych zapewnia dogodne połączenia komunikacyjne. Stalowa Wola jest położona na skrzyżowaniu dróg północ-południe, wschód-zachód. Węzeł kolejowy Stalowa Wola-Rozwadów jest jednym z większych w regionie i posiada połączenie z Warszawą, Lublinem, Krakowem, Gdynią, Przemyślem i Zamościem.

W miejscowości Turbia w odległości ok. 5 km od Stalowej Woli usytuowane jest lotnisko sportowe.

 

Załączniki

  mapa_powiatu2.jpg 168,69 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się