2017-06-13

Dane teleadresowe

 

Starostwo Powiatowe

w Stalowej Woli

ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 37 09 fax. 15 643 36 02
email: powiat (at) stalowowolski.pl
www.bip.stalowowolski.pl
 
 
Adres skrytki ePUAP: /5nux6c28xs/SkrytkaESP
Adres skrytki PWPW: https://www.esp.pwpw.pl
 
UWAGA: Ze skrytki PWPW powinny skorzystać osoby pragnące załatwić sprawy
dotyczące praw jazdy i rejestracji pojazdów w formie elektronicznej.
W pozostałych sprawach należy korzystać ze skrzynki ePUAP.
 
 
NIP Powiatu: 865-256-54-94
REGON Powiatu: 830409181
 
NIP Starostwa Powiatowego: 865-20-78-682
REGON Starostwa Powiatowego: 830413478
 
 

RACHUNKI BANKOWE:

 
Podstawowy: 85 9430 0006 0001 0041 2000 0001
Dochody budżetu państwa (w tym: wpłaty za użytkowanie wieczyste mieniemSkarbu Państwa oraz opłaty za Karty Parkingowe):
58 9430 0006 0001 0041 2000 0002
Wpłaty za materiały geodezyjne:
31 9430 0006 0001 0041 2000 0003
 

GODZINY PRACY URZĘDU:

Poniedziałek - Piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Starosta i Wicestarosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Wtorek od godz. 15:00 do godz. 17:00 
 

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek od godz. 7:30 do godz. 15:15
Wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:00
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów:

Poniedziałek - Piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

 

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW:

 Uwaga!!! W celu ochrony przed spamem adresy e-mail podano w formie tekstowej, aby wysłać do nas maila

po skopiowaniu adresu do klienta pocztowego lub w momencie ich przepisywania:

ciąg " (at) " (spacje przed i po nawiasie) należy zastąpić znakiem "@"

natomiast przed i za kropkami należy usunąć odstępy.

 

STAROSTWO POWIATOWE

NR POK.

NAZWISKO I IMIĘ

STANOWISKO / EMAIL

NR TELEFONU

WEW.

107

Zarzeczny Janusz

Starosta

j.zarzeczny (at) stalowowolski.pl

15 643 37 09

709

109

Sołtys Mariusz

Wicestarosta

mariusz.soltys (at) stalowowolski.pl

15 643 37 09

709

102

Krasoń Helena

Sekretarz Powiatu

org (at) stalowowolski.pl

15 643 36 07

607

116

Kulpa Elżbieta

Skarbnik Powiatu

e.kulpa (at) stalowowolski.pl

budzet (at) stalowowolski.pl

15 643 36 32

632

312

Kolba Agnieszka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

rzecznik (at) stalowowolski.pl

15 643 36 60

15 643 36 29

660

629

103 Sołtys-Kurek Magdalena

Inspektor Ochrony Danych, sprawy organizacyjne

abi (at) stalowowolski.pl

15 643 36 35 635
303 Zabawa Alicja

Geolog Powiatowy

a.zabawa_(at)_stalowowolski.pl

15 643 36 05 605

RADCOWIE PRAWNI

105

Szczęch Aleksander

Radca Prawny – koordynator

a.szczech (at) stalowowolski.pl

radca (at) stalowowolski.pl

15 643 36 29

629

Ziarek Andrzej

Radca Prawny

a.ziarek (at) stalowowolski.pl

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY, ZDROWIA I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

115

Wosk Tomasz

Naczelnik

tomasz.wosk (at) stalowowolski.pl

15 643 36 98

698

114

Piechuta Joanna

Promocja

j.piechuta (at) stalowowolski.pl

15 643 36 36

636

Gul Ewelina

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty nieinfrastrukturalne

e.gul (at) stalowowolski.pl

408

Wojciak Lila

Kultura, Zdrowie

l.wojciak (at) stalowowolski.pl

15 643 36 54

654

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

103

-

Obsługa Zarządu Powiatu

zarzad (at) stalowowolski.pl

15 643 36 56

656

-

Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej, sprawy organizacyjne

rada (at) stalowowolski.pl

15 643 36 35

635

101

Mostrąg Maria

Sprawy osobowe

kadry (at) stalowowolski.pl

15 643 36 26

626

203

Zięba Krystyna

Sprawy społeczne

obywatelskie (at) stalowowolski.pl

15 643 37 45

745

10

Muskała Anna

Stańkowska Irmina

Jaskot Jolanta

Kotulski Jakub

Kancelaria Ogólna

kancelaria (at) stalowowolski.pl

15 643 36 33

633

108

Rębisz Daria

Obsługa Sekretariatu Starostów

powiat (at) stalowowolski.pl

15 643 37 09

709

fax 15 643 36 02

602

204/

205/

206

Kuśmider Kamil

  • Zarządzanie kryzysowe

pczk (at) stalowowolski.pl

15 643 36 65

 

 

Fax 15 643 37 07

 

 

665

 

 

707

 

 

Pamuła Jacek

  • Sprawy obronne i obrona cywilna
  • Kierownik Kancelarii Niejawnej
  • Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

pczk (at) stalowowolski.pl

 

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

110

Wierzbińska Maria

Budżet

15 643 36 25

625

Żak Sylwia

Księgowość

szak_(at)_stalowowolski.pl

Bajek Justyna

Księgowość

j.bajek_(at)_stalowowolski.pl

111

Kozioł Iwona

Finanse i sprawozdawczość

budzet_(at)_stalowowolski.pl

15 643 36 31

631

Banasiak-Nawracaj Edyta

Księgowość

e.banasiak (at) stalowowolski.pl

112

Choma Marzena

Księgowość

m.choma (at) stalowowolski.pl

15 643 36 30

630

---

Księgowość

---

412 Safin Katarzyna

Windykacja i egzekucja administracyjna

windykacja_(at)_stalowowolski.pl

15 643 36 00 600

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

208

Żminda Krzysztof

Naczelnik

k.zminda (at) stalowowolski.pl

komunikacja (at) stalowowolski.pl

15 643 36 43

643

207

Chmiel Dorota

Zastępca Naczelnika

prawojazdy (at) stalowowolski.pl

15 643 36 44

644

201

209

Janiec Magdalena

Prawa jazdy

prawojazdy (at) stalowowolski.pl

15 643 36 37

15 643 36 40

15 643 36 42

637

640

642

Liber Agnieszka

Prawa jazdy

prawojazdy (at) stalowowolski.pl

Tubielewicz Dominika

Prawa jazdy

prawojazdy (at) stalowowolski.pl

Błądek Jolanta

Prawa jazdy

prawojazdy (at) stalowowolski.pl

Pomykała Marta

Prawa jazdy

prawojazdy (at) stalowowolski.pl

---

Prawa jazdy

prawojazdy (at) stalowowolski.pl

210

Pater Beata

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców, zarządzanie ruchem na drogach, transport

przewozy (at) stalowowolski.pl

15 643 36 41

641

Wojcieszyn Łukasz

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców, zarządzanie ruchem na drogach, transport

l.wojcieszyn (at) stalowowolski.pl

Szwedo Piotr

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców, zarządzanie ruchem na drogach, transport

przewozy (at) stalowowolski.pl

211

Błądek Czesław

Rejestracja Pojazdów

rejestracja (at) stalowowolski.pl

15 643 36 38

15 643 36 39

15 643 36 45

15 643 36 46

638

639

645

646

Grabiec Krzysztof

Rejestracja Pojazdów

rejestracja (at) stalowowolski.pl

Laskowska Aneta

Rejestracja Pojazdów

rejestracja (at) stalowowolski.pl

Lewczyk Grażyna

Rejestracja Pojazdów

rejestracja (at) stalowowolski.pl

----

Rejestracja Pojazdów

rejestracja (at) stalowowolski.pl

Ruszak Grzegorz

Rejestracja Pojazdów

rejestracja (at) stalowowolski.pl

Tryka Agata

Rejestracja Pojazdów

rejestracja (at) stalowowolski.pl

Łuszcz Małgorzata

Rejestracja Pojazdów

rejestracja (at) stalowowolski.pl

Sudoł Hanna

Rejestracja Pojazdów

rejestracja (at) stalowowolski.pl

   

212

 

Potwierdzanie danych

15 643 36 59

659

REFERAT PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

202

Wieprzęć Katarzyna

Kierownik Referatu

k.wieprzec (at) stalowowolski.pl

15 643 36 09

609

202

Dąbrowski Piotr

Publiczny Transport Zbiorowy

ptz (at) stalowowolski.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI I MIENIA POWIATU

310

Mach Alicja

Naczelnik

a.mach (at) stalowowolski.pl

mienie (at) stalowowolski.pl

15 643 36 06

606

311

Lebioda Łukasz

Inwestycje i zamówienia publiczne

15 643 36 27

627

Sibiga Magdalena

Inwestycje i zamówienia publiczne

m.sibiga (at) stalowowolski.pl

Marczak Klaudia

Mienie, rozwój powiatu i zamówienia publiczne

k.marczak (at) stalowowolski.pl

309

Zdun Krzysztof

 

Miklus Łukasz

Informatyk urzędu

k.zdun (at) stalowowolski.pl

 

Starszy informatyk

infor (at) stalowowolski.pl

15 643 36 01

601

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

318

Winiarczyk Andrzej

Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy

geopow (at) stalowowolski.pl

geodezja (at) stalowowolski.pl

15 643 36 11

611

13

Popielińska Agnieszka

Ewidencja gruntów i budynków (m. Stalowa Wola)

a.popielinska (at) stalowowolski.pl

15 643 36 16

616

Dul-Jedziniak Ewa (zastępstwo Pani Katarzyna Wilk-Mozgawa)

Ewidencja gruntów i budynków (m. Stalowa Wola)

e.dul (at) stalowowolski.pl

16 Duma Dominika

Ewidencja gruntów i budynków (gm. Zaleszany oraz Dąbrowa Rzeczycka, Kępa, Radomyśl, Rzeczyca Okrągła, Rzeczyca Długa, Wola Rzeczycka)

d.duma (at) stalowowolski.pl
15 643 36 18 618

14

Grzywacz Joanna

Ewidencja gruntów i budynków (gm. Bojanów, gm. Pysznica)

j.grzywacz (at) stalowowolski.pl

15 643 36 21

621

15

---

Ewidencja gruntów i budynków (gm. Zaklików oraz Antoniów, Chwałowice, Nowiny, Orzechów, Pniów, Wiktowice i Zalesie)

 

15 643 36 20

620

313

Muszyńska Judyta

Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków

geodezja2 (at) stalowowolski.pl

15 643 36 12

612

314

Piędzio Marek

Gospodarka nieruchomościami skarbu państwa

m.piedzio (at) stalowowolski.pl

15 643 36 13

613

Krasoń Dawid

Gospodarka nieruchomościami skarbu państwa

d.krason (at) stalowowolski.pl

319

Gierak Artur

Zastępca Naczelnika

a.gierak (at) stalowowolski.pl

15 643 37 08

708

317

Gaweł Zbigniew

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych

z.gawel (at) stalowowolski.pl

15 643 36 19

619

316

Drzazga Bronisław

Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT

b.drzazga (at) stalowowolski.pl

15 643 36 15

615

315

Korga Alicja

Obsługa administracyjna narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT.

a.korga (at) stalowowolski.pl

15 643 36 17

617

11

Grobel Tomasz

Kierownik PODGiK

t.grobel (at) stalowowolski.pl

podgikvii (at) stalowowolski.pl

15 643 36 58

658

10

Ehrenfeld Jakub

Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego

podgikix-2 (at) stalowowolski.pl

15 643 36 10

610

Batug Bernadetta

Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego

podgikix-1 (at) stalowowolski.pl


12

Reguła-Owsicka Łucja

Prowadzenie zasobu w komputerowym systemie „Ośrodek”

podgikx (at) stalowowolski.pl

15 643 36 23

623

Muda Tomasz

Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym.

podgikviii-2 (at) stalowowolski.pl

Lewandowski Władysław

Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym.

podgikviii-1 (at) stalowowolski.pl

Idziniak Katarzyna

Prowadzenie, udostępnianie i archiwizacja zasobu w formie elektronicznej

podgikxi (at) stalowowolski.pl

2

Buława Jadwiga

Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym

podgikviii-3 (at) stalowowolski.pl

15 643 36 24

624

Wydział Architektoniczno – Budowlany

411

Janiec Grzegorz

Naczelnik Wydziału

g.janiec (at) stalowowolski.pl

archbud (at) stalowowolski.pl

srodowisko (at) stalowowolski.pl

15 643 36 50

650

409

Pałka Halina

Administracja budowlana

(gm. Zaleszany)

h.palka (at) stalowowolski.pl

15 643 36 49

649

Taracha Gabriela

Administracja budowlana

(gm. Pysznica)

archbud4(at)stalowowolski.pl

410

Nawrocki Grzegorz

Administracja budowlana

(gm. Stalowa Wola, os. Sochy, Posanie, Karnaty, Poręby, Pławo, na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Zasanie, Energetyków)

g.nawrocki (at) stalowowolski.pl

15 643 36 48

648

Żak Lech

Administracja budowlana

(gm. Stalowa Wola, os. Śródmieście, Pławo, Centralne, Farbyczne, na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Metalowców)

l.zak (at) stalowowolski.pl

---

Administracja budowlana

(gm. Stalowa Wola, os. Poręby, Rozwadów, Charzewice, Piaski, Dolina, Młodynie, Widok)

 

301

Grzywacz Anna

Administracja budowlana

(gm. Radomyśl nad Sanem)

a.grzywacz (at) stalowowolski.pl

15 643 36 51

651

Stróż Aleksandra

Administracja budowlana

(gm. Bojanów)

Gm. Stalowa Wola – zaświadczenia o samodzielności lokali

a.stroz (at) stalowowolski.pl

Ilnicka Agnieszka

Administracja budowlana

(gm. Zaklików)

archbud8@stalowowolski.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

306

Tutak Witold

Naczelnik

srodowisko2 (at) stalowowolski.pl

15 643 36 62

662

304 Karwan Hubert

Zastępca Naczelnika

lasy (at) stalowowolski.pl

15 643 36 47

530 290 156

647

303

Koper – Kędra Justyna

Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz rolnictwo

j.kedra (at) stalowowolski.pl

15 643 36 05

605


302

---

Gospodarki odpadami

15 643 36 04

604

304

---

 

Lasy, łowiectwo i ochrony przyrody

15 643 36 47

647

304 Madej Jacek

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

j.madej (at) stalowowolski.pl

15 643 36 47

530 310 056

647

Wydział Edukacji

403

Karlik Bożena

Naczelnik Wydziału

ekznaczelnik (at) stalowowolski.pl

15 643 36 52

652

401

Pędlowska Maria

Oświata i projekty nieinfrastrukturalne

ekz (at) stalowowolski.pl

15 643 36 53

653

Lebioda Marta

Oświata

ekz2 (at) stalowowolski.pl

15 643 36 55

655

Kulińska Aleksandra

Oświata

a.kulinska@stalowowolski.pl

Referat Kontroli

307

Trela Dorota

Kontrola

kontrola_(at)_stalowowolski.pl

15 643 36 63

663

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się