2018-01-03

Dyżury Radnych

Wykaz dyżurów Radnych
w okresie od 16 stycznia 2020 roku do 14 maja 2020 roku

 

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

Data dyżuru

1.      

ANIOŁ Stanisław

18.04.2019 r.

2.      

BAŃKA Dariusz

25.04.2019 r.

3.      

BILSKA-KOKOSIŃSKA Aldona

02.05.2019 r.

4.      

CIESIELSKA-GRELLA Zofia

09.05.2019 r.

5.      

CZOCHARA  Stanisław

16.05.2019 r.

6.      

DOMIN Barbara

23.05.2019 r.

7.      

GARGAŚ Andrzej

30.05.2019 r.

8.      

GOLA Zbigniew

06.06.2019 r.

9.      

GORCZYCA Józef

13.06.2019 r.

10.             

GUGAŁA Leokadia

27.06.2019 r.

11.             

IDEC Grzegorz

04.07.2019 r.

12.             

JABŁOŃSKI Aleksander

11.07.2019 r.

13.             

KORKOWSKI Wojciech

18.07.2019 r.

14.             

PATER Marek

25.07.2019 r.

15.             

RZEGOCKI Alfred

01.08.2019 r.

16.             

SAŁĘGA Robert

08.08.2019 r.

17.             

TYZA Marek

22.08.2019 r.

18.             

WIEPRZĘĆ Jaromir

29.08.2019 r.

 


Wykaz dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu w okresie od 02 stycznia 2020 roku do 19 marca 2020 roku

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data dyżuru

1.        

UJDA Marek

01.08.2019 r.

29.08.2019 r.

2.        

ANDRES Ryszard

22.08.2019 r.

3.   

CHODOREK Wojciech

08.08.2019 r.

05.09.2019 r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się