2018-01-03

Dyżury Radnych, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących

Wykaz dyżurów Radnych
w okresie od 05 kwietnia do 16 sierpnia 2018 roku

 

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

Data dyżuru

1.      

ANIOŁ Stanisław

05.04.2018 r.

2.      

BAŃKA Dariusz

12.04.2018 r.

3.      

CHOLEWIŃSKI Zygmunt

19.04.2018 r.

4.      

FILA Robert

26.04.2018 r.

5.      

GARGAŚ Andrzej

10.05.2018 r.

6.      

GUGAŁA Leokadia

17.05.2018 r.

7.      

PLENNIKOWSKI Waldemar

24.05.2018 r.

8.      

JANIK Grażyna

07.06.2018 r.

9.      

KOPERA Marek

14.06.2018 r.

10.             

KORKOWSKI Wojciech

21.06.2018 r.

11.             

NABRZESKI Sebastian

28.06.2018 r.

12.             

NOWAK Jan

05.07.2018 r.

13.             

PALEŃ Stanisław

12.07.2018 r.

14.             

ROS Monika

19.07.2018 r.

15.             

RZEGOCKI Alfred

26.07.2018 r.

16.             

SULICH Edward

02.08.2018 r.

17.             

TYZA Marek

09.08.2018 r.

18.             

WIEPRZĘĆ Jaromir

16.08.2018 r.

 


Wykaz dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu w okresie od 05 kwietnia do 20 września 2018 r.

 

KWIECIEŃ

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data dyżuru

1.        

ANDRES Ryszard

05.07.2018 r.

26.07.2018 r.

2.        

UJDA Marek

12.07.2018 r.

3.        

SAMOŁYK Tadeusz

19.07.2018 r.

 

SIERPIEŃ

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data dyżuru

1.        

UJDA Marek

02.08.2018 r.

23.08.2018 r.

2.        

SAMOŁYK Tadeusz

09.08.2018 r.

30.08.2018 r.

3.        

ANDRES Ryszard

16.08.2018 r.

 

WRZESIEŃ

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data dyżuru

1.        

ANDRES Ryszard

06.09.2018 r.

27.09.2018 r.

2.    

UJDA Marek

13.09.2018 r.

3. SAMOŁYK Tadeusz 20.09.2018 r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się