2019-07-31

Dyżury Radnych, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących

Wykaz dyżurów Radnych

w okresie od 21 maja 2020 roku do 24 września 2020 roku

 

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

Data dyżuru

1.      

ANIOŁ Stanisław

 21.05.2020 r.

2.      

BAŃKA Dariusz

28.05.2020 r.

3.      

BILSKA –KOKOSIŃSKA Aldona

04.06.2020 r.

4.      

CIESIELSKA – GRELLA  Zofia

18.06.2020 r.

5.      

CZOCHARA Stanisław

25.06.2020 r.

6.      

DOMIN  Barbara

02.07.2020 r.

7.      

GARGAŚ Andrzej

09.07.2020 r.

8.      

GOLA Zbigniew

16.07.2020 r.

9.      

GORCZYCA Józef

23.07.2020 r.

10.            

GUGAŁA Leokadia

30.07.2020 r.

11.            

IDEC Grzegorz

06.08.2020 r.

12.            

JABŁOŃSKI Aleksander

13.08.2020 r.

13.            

KORKOWSKI Wojciech

20.08.2020 r.

14.            

PATER Marek

27.08.2020 r.

15.            

RZEGOCKI Alfred

03.09.2020 r.

16.            

SAŁĘGA Robert

10.09.2020 r.

17.            

TYZA Marek

17.09.2020 r.

18.            

WIEPRZĘĆ Jaromir

24.09.2020 r.

 

                                                                                           

 

Wykaz dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu - 

 

 

 26 MARCA 2020 r. – 25 CZERWCA 2020 r.

Kwiecień

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data dyżuru

 

1.

Andres Ryszard

26.03.2020 r.

16.04.2020 r.

 

2.

Chodorek Wojciech

02.04.2020 r.

23.04.2020 r.

 

3.

Ujda Marek

09.04.2020 r.

 

30.04.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data dyżuru

1.

Chodorek Wojciech

07.05.2020 r.

28.05.2020 r.

2.

Andres Ryszard

14.05.2020 r.

3.

Ujda Marek

21.05.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data dyżuru

1.       

UjdaMarek

04.06.2020 r.

2.       

Chodorek Wojciech

18.06.2020 r.

3.       

Andres Ryszard

25.06.2020 r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się