2017-07-21

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu

Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli
ul. Orzeszkowej 2, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 06 37
e-mail: zpow@stalowowolski.pl
http://zpow.stalowowolski.pl/
Dyrektor - Teresa Polowska

Szkoła Policealna Nr 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 95 23, fax. (015) 844 89 11
e-mail: ckustwola@wp.pl
www.ckustalowawola.pl
Dyrektor - Maria Piekarz

Dom Dziecka w Stalowej Woli
ul. Podleśna 6, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 02 01
e-mail: dom82@go2.pl
Dyrektor - p.o. Małgorzata Warchoł

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli
ul. Dmowskiego 2a, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 844 20 04
dps@stalowowolski.pl
Dyrektor - Łukasz Chrząstek

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 18 31
e-mail: pppsekretariat@wp.pl
www.ppp.stalowowolski.pl
Dyrektor - Marzena Łata

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15, 4 piętro, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 643 36 68
e-mail: pcprstwola@onet.pl
Dyrektor - Tomasz Brymora

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
ul. Dmowskiego 8, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 643 37 80, fax. (015) 643 37 87

e-mail: rzsw@praca.gov.pl
http://stalowawola.praca.gov.pl/
Dyrektor - Zofia Zielińska - Nędzyńska

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4 a, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 843 32 05
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com
Dyrektor - Edward Surmacz

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Stalowej Woli
ul. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola
tel. (015) 844 86 18
e-mail: zpostalowa@poczta.fm
Dyrektor - Małgorzata Stańczak

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 844 46 31
e-mail: zdp@stalowowolski.pl
Dyrektor - Piotr Śliwiński

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 17 41, fax. (015) 842 13 93
e-mail: zs1_sikorski@poczta.fm
www.zsp1-sikorski.pl
Dyrektor - Agata Krzek

Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 06 40
e-mail: zs2stalowawola@pro.onet.pl
www.zsnr2.stalowa-wola.pl
Dyrektor - Włodzimierz Smutek

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola
tel./fax (015) 844-04-12
e-mail: ekonomiksw1@wp.pl
www.ekonomik.stalowawola.pl
Dyrektor - Paweł Ciołkosz

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 813 48 54
e-mail: cezstalowawola@wp.pl
http://www.cezstalowawola.pl/
Dyrektor - Piotr Żyjewski

Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
Al. Jana Pawła II 21, 37-450 Stalowa Wola
tel./fax. (015) 842 10 31
e-mail: szkola@zss6stalowa-wola.pl
http://www.zss6stalowa-wola.pl/
Dyrektor - Barbara Nabrzeska

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli
ul. Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola
tel./fax. (015) 842 69 45
e-mail: liceum@loken.pl
www.loken.pl
Dyrektor - Mariusz Potasz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się