2017-07-21

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu

Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli
ul. Orzeszkowej 2, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 06 37
e-mail: zpow@stalowowolski.pl
http://zpow.stalowowolski.pl/
Dyrektor - Teresa Polowska

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 95 23, fax. (015) 844 89 11
e-mail: ckustwola@wp.pl
www.ckustalowawola.pl
Dyrektor - Maria Piekarz

Dom Dziecka w Stalowej Woli
ul. Podleśna 6, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 02 01
e-mail: dom82@go2.pl
Dyrektor - Jadwiga Stępniewska

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli
ul. Dmowskiego 2a, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 844 20 04
dps@stalowowolski.pl
Dyrektor - Jan Gorczyca

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli
ul. Okulickiego 12, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 18 31
e-mail: pppsekretariat@wp.pl
www.ppp.stalowowolski.pl
Dyrektor - Marzena Łata

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15, 4 piętro, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 643 36 68
e-mail: pcprstwola@onet.pl
Dyrektor - Tomasz Brymora

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
ul. Dmowskiego 8, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 643 37 80, fax. (015) 643 37 87

e-mail: rzsw@praca.gov.pl
http://stalowawola.praca.gov.pl/
Dyrektor - Zofia Zielińska - Nędzyńska

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4 a, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 843 32 05
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com
Dyrektor - Edward Surmacz

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Stalowej Woli
ul. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola
tel. (015) 844 86 18
e-mail: zpostalowa@poczta.fm
Dyrektor - Małgorzata Stańczak

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 844 46 31
e-mail: zdp@stalowowolski.pl
Dyrektor - Piotr Śliwiński

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 17 41, fax. (015) 842 13 93
e-mail: zs1_sikorski@poczta.fm
www.zsp1-sikorski.pl
Dyrektor - Agata Krzek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 842 06 40
e-mail: zs2stalowawola@pro.onet.pl
www.zsnr2.stalowa-wola.pl
p.o. Dyrektor - Tomasz Sekulski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola
tel./fax (015) 844-04-12
e-mail: ekonomiksw1@wp.pl
www.ekonomik.stalowawola.pl
Dyrektor - Paweł Ciołkosz

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 813 48 54
e-mail: cezstalowawola@wp.pl
http://www.cezstalowawola.pl/
Dyrektor - Piotr Żyjewski

Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 14, 37-450 Stalowa Wola
tel./fax. (015) 842 10 31
e-mail: szkola@zss6stalowa-wola.pl
http://www.zss6stalowa-wola.pl/
Dyrektor - Barbara Nabrzeska

Zespół Szkół Ogólnokształcących, Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli
ul. Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola
tel./fax. (015) 842 69 45
e-mail: liceum@loken.pl
www.loken.pl
Dyrektor - Mariusz Potasz