2017-07-20

Regulamin Organizacyjny

12. Uchwała Nr 79/515/2020 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli oraz przyjęcia tekstu jednolitego.
 

 

11. Uchwała Nr 61/391/2019 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (plik do pobrania poniżej).

 

10. Uchwała Nr 37/214/2019 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (plik do pobrania poniżej).
 

9. Uchwała Nr 215/1234/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (plik do pobrania poniżej).

 

8. Uchwała Nr 214/1231/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (plik do pobrania poniżej).

 

7. Uchwała Nr 183/1053/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (plik do pobrania poniżej).

 

6. Uchwała Nr 176/1022/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (plik do pobrania poniżej).

 

5. Uchwała Nr 141/782/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowe w Stalowej Woli (plik do pobrania poniżej).

 

4. Uchwała Nr 135/738/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowe w Stalowej Woli (plik do pobrania poniżej).

 

3. Uchwała Nr 126/674/2017 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowe w Stalowej Woli (plik do pobrania poniżej).

 

2. Uchwała Nr 104/554/2016 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (plik do pobrania poniżej).

 

1. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (plik do pobrania poniżej).

Załączniki

  1 Regulamin organizacyjny.pdf 801,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2 Nr 104/554/2016 z...nia 2016r.pdf 278,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3 Nr 126/674/2017 z...nia 2016r.pdf 266,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4 Nr 135/738/2017 z...ego 2017r.pdf 401,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5 Nr 141/782/2017 z...rca 2017r.pdf 268,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6 Nr 176/1022/2017 ...5.11.2017.pdf 400,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7 Nr 183/1053/2017 ...udnia 2017 r. 391,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8 Nr 214/1231/2018 896,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9 Nr 215/1234/2018 511,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11 Nr 61 391 2019.pdf 967,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10 Nr 37_214_2019.pdf 639,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12 Nr 79 515 2020_tekst jednolity 1,75 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się